Výroba zmrzliny

Z čeho se rodí dobrá řemeslná zmrzlina?

Dobrá zmrzlina se rodí z perfektní kombinace:

  • Dobré vyvážené receptury
  • Kvalitních surovin
  • Stroje, který zaručí kompletní výrobní proces (míchání, pasterování, hnětení) z něhož vzejde produkt připravený ke konzumaci.

Jak se vyrábí dobrá řemeslná zmrzlina?

Výrobní proces zahrnuje následující fáze:

  • Odvážení primárních surovin podle receptury – pevných (jako jsou cukry atd.) a kapalných (mléko, smetana apod.)
  • Smíchání pevných a kapalných ingrediencí
  • Pasterování. Směs se zahřívá na 85˚C. Primární suroviny pevné se spojují se surovinami kapalnými. Vytváří se naprosto homogenní celek.
  • Hnětení. Směs se ochlazuje na cca -9˚/-10˚C. Během tohoto procesu zmrzlina přechází z kapalného do pevného stavu, získávajíce svoji charakteristickou konzistenci a objem, který obvykle oceňujeme ve vitrínách.
  • Vyjmutí zmrzliny

Jaké jsou technologické systémy pro výrobu zmrzliny?

Existují dvě možnosti:

  • Systém více strojů
  • Systém kombinovaného stroje Bravo. Zakladatel firmy Bravo, p. Genesio Bravo, měl brilantní nápad sjednotit systém výroby více stroji do jednoho jediného a proto se v roce 1974 rodí TRITTICO: výroba na ploše menší než 1m2.

Z čeho se skládá TRITTICO?

Jedinečnost Trittico stroje je v jeho speciální konstrukci: je tvořen dvěma samostatnými nádobami spojenými mezi sebou, aby mohlo docházet k přechodu směsi. Vše je ovládáno elektronickým displejem. V  horní vertikální nádobě (červená na obrázku) se odehrává proces zahřátí na 85˚C. Otevřením škrtícího ventilu produkt přejde do dolní nádoby (modrá na obrázku), kde nastane proces rychlého zmrazení.

 

 

Vnitřní přechod mezi dvěma nádobami je patentován a zaručuje maximální hygienu produktům, právě protože eliminuje veškeré vnější poškození při přechodu z jedné do druhé nádoby. Obrovskou výhodou je vlastnost obou nádob, která jim dovoluje pracovat samostatně: pracovník tedy může ušetřit čas, protože stroj za něj udělá dva různé úkony.

Toto jednoduché vysvětlení použití stroje Trittico však skrývá revoluční řešení pro výrobny řemeslné zmrzliny. Vyrábět za pomoci jednoho stroje místo 3 nebo 4 požadovaných ŠETŘÍ prostor, počáteční investici, spotřebu elektřiny a vody a hlavně čas.

 

ZMRZLINA SUCHÁ, HEBKÁ, STABILNÍ VE VITRÍNĚ DÍKY IONTOVÉMU SYSTÉMU

  

Další revoluční technologie, možná ta největší, byla patentována v roce 2000: IONTOVÝ SYSTÉM. Jedná se o patentovanou vědeckou kontrolu, která prostřednictvím sond, které jsou v přímém kontaktu s produktem, dovoluje ověření přesné teploty uvnitř zmrzliny a určení, kdy se voda proměnila v led a kdy je zmrzlina dostatečně suchá a tím pádem připravena k vyjmutí.

 

Další speciální mechanismus, INVERTER, dovoluje mimo jiné zvyšovat a snižovat automaticky rychlost pohybu produktu při hnětení. To slouží k začlenění většího množství vzduchu na počátku, aby mohl vzniknout dostatečný objem zmrzliny a menšího množství potom při vysychání. Zabraňuje také tomu, aby zmrzlina “nespadla”. Tento systém zaručuje maximální kvalitu.

Zmrzlina vyrobená pomocí Trittico se pozná: je suchá, hebká, krémová, kompaktní a stabilní ve vitríně.