PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

V dnešní době již do každé výroby patří technologie, bez nichž by nebylo možné vyrábět skutečně dobré produkty či poskytovat kvalitní služby. V celém světě již architekti pracují s počítačovými programy, lékaři využívají ty nejnovější přístroje a samozřejmě ani v oboru stravování bychom tyto služby neměli opomíjet. Jak si lze usnadnit práci i v těchto oborech? Odpovědí je multifunkční stroj Bravo Trittico, jehož práce začíná tam, kde končí lidské schopnosti.

Co vše děláme?


Informace pro zákazníky kaváren IPPA CAFE (dříve IF CAFE)


Zápis ze schůze věřitelů konané po přezkumném jednání ze dne 8.3.2023

Zástupce IF Cafe s.r.o. (Iveta Fabešová) se ve věci vyjadřuje tak, že shrnuje okolnosti založení a existence IF Cafe, včetně kroků vedoucích k podání insolvenčního návrhu. K dotazu soudu ohledně majetku Iveta Fabešová uvádí, že tato nikdy nevlastnila žádný majetek, jelikož svoji podnikatelskou činnosti provozovala prostřednictvím společnosti AVANERO s.r.o., která jí poskytovala veškerý servis.

Zápis ze schůze věřitelů IF Cafe s.r.o. – celý protokol

„Společnost AVANERO s.r.o. se tímto omlouvá paní Ivetě Ševěčkové (roz. Fabešové) za zásah do jejich osobnostních práv, spočívající v neoprávněném zveřejnění jejich podobizen na webu společnosti avanero.cz, resp. modernicukrarna.cz a neoprávněném zveřejnění videí na YouTube kanále společnosti International Prague Pastry Academy, zachycujících paní Ševěčkovou,“